தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் (வலைப் பூ)

வாழ்க்கையில நாம எத்தனையோ செய்திகள வாசிக்கிறோமுங்க.. ஆனால் - கண்ணால் பார்த்து காதால் விட முடியாத செய்திகள் சில உண்டு. ஆம் - இந்த கம்யூட்டர் செய்தியும் அப்படித்தான். தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - தெரிந்துகொள்ளப் போய்ப் பாருங்கள்..

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

  • உங்கள் கோப்பில் வைரஸ் இருக்கிறதா எளிதாக சோதிக்கலாம்
  • kin mobile - microsoft தொழில்நுட்பம்
  • அடோப் பலவீனங்கள்..
  • பயர்பாக்ஸ்: விரும்பும் புரோகிராமினைத் திறக்க
  • Laptopஐ பிரச்சினைகள் இன்றி பாவிப்பதற்கு சில சிறந்த வழிகள்
  • பயர்பாக்ஸ் 3.6 – எச்சரிக்கை
  • முடங்கிப் போகும் கம்ப்யூட்டர்களுக்கு வைத்தியர் ஏவிஜி ரெஸ்க்யூ..

தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் : பார்வையிட

0 comments

Make A Comment
top