தமிழிஷ் (இணையம்)

பல்வேறுபட்ட இணையங்களிலிருந்தும் கம்ப்யூட்டர் தகவல்கள், வீடியோக்களுக்கான - இடுகைகளை காட்சிப்படுத்துகிறது இத்தளம். தமிழிஷ்னா - தமிழிஷ்தான்..

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

  • கம்ப்யூட்டர் தரும் அபாயங்கள்
  • மை கம்ப்யூட்டர் பிராப்பர்ட்டிஸ் ட்டிரிக்ஸ்
  • கம்ப்யூட்டர் தியேட்டர் "விண் ஆம்ப்"
  • கம்ப்யூட்டர் ஒருங்கிணைப்பு
  • மனதை படிக்கும் கம்ப்யூட்டர் வடிவமைப்பு
  • கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாணவ மாணவிகளே.
  • கம்ப்யூட்டர் பராமரிப்பு

தமிழிஷ் : பார்வையிட

0 comments

Make A Comment
top