ஊரோடி (இணையம்)

இந்த ஊரோடி - கம்ப்யூட்டர் தகவல்களிலும் புரையோடிப் போன ஒருவர்தான் என்பது இவரது எழுத்துக்களில் தெறிக்கின்றன. ஊரோடி - உங்கள் தாகத்துக்கு அங்காடி..

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

  • மென்பொருள் அறிமுகம்(என்னோடு எப்போதும்…. விளையாடலாம் வாங்க)
  • அழகிய புளொக்கர் அடைப்பலகைகள்(Reflection ef... )
  • wattOS – புதிய லினக்ஸ்
  • இலவச வேர்ட்பிரஸ் வகுப்பு
  • இணையத்தில் பணம் பண்ணலாம் வாங்க..
  • கணினி மொழிகள்
  • simple CSS (தமிழ்)

ஊரோடி : பார்வையிட

1 comments

Make A Comment
top