தினமணி (இணையம்)

தினம் தினம் தினுசு தினுசாக விடயங்களை அள்ளித் தந்து - எம் மனதை கொள்ளை கொண்டதோடு, கணனி சார்ந்த விடயங்களாலும் கவரத் தயாராகிறது இத்தளம். தினமணி - எம் கண்மணி

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

  • கம்ப்யூட்டர் ஏ-டூ-இஸட் : துணை மென்பொருள் கருவிகள்
  • விஷூவல் பேசிக் தெந்தோருக்கு வேலை காத்திருக்கு!
  • சிங்கப்பூல் ஏஎஸ்பி .நெட்டுக்கு வாய்ப்பு
  • கம்ப்யூட்டர் ஏ-டூ-இஸட் : பைல்களை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்

தினமணி : பார்வையிட

2 comments

Make A Comment
top