மரத்தடி (இணையம்)

மரத்தடியில போய் உட்கார்ந்தால், காற்று வாங்கலாம் என்ற காலம் மலையேறி இப்போ கம்ப்யூட்டரும் கற்றுக்கலாம் என்று சொல்ல வைக்கிறது இந்தத் தளம். மரத்தடி கணிஞர்களுக்கு கைத் தடி.

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

  • ஏழரை ஜாடித் தங்கமும் வலைவாசிப்பும் வலையெழுதுதலும்
  • தமிழ் தட்டச்சு
  • சாசர் வாங்கலையோ சாசர்!
  • முகமூடி போடலாம் வாங்க!
  • அவுட்லுக் எக்ஸ்பிரஸில் தமிழில் தேட..
  • கத்திரிக்காய், கனகதாரா, ஜெயஸ்ரீ & யூனிகோட்
  • இயங்கு எழுத்துருக்களைக் கொண்டு வலைப்பதிவுகள்
  • தெரிந்து கொள்ளுவோம்: இயங்கு எழுத்துரு (Dynamic Font)

மரத்தடி : பார்வையிட

0 comments

Make A Comment
top