களஞ்சியம் (இணையம்)

ஒரு பாரிய அறிவுக் களஞ்சிய முயற்சியை மையமாகக் கொண்டு, தற்போது - கம்ப்யூட்டரின் உள்ளக பாகங்கள் பற்றிய தகவல்களால் அலங்கரிக்கப் பட்டுள்ளது இத்தளம். களஞ்சியம் அறிவுக்கு நல்ல களஞ்சியம்.

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

  • உங்கள் கம்ப்யூட்டரை நீங்களே அசெம்பிள் செய்ய..
  • கம்ப்யூட்டர் பாகங்களின் ஒரு அறிமுகம்

களஞ்சியம் : பார்வையிட

0 comments

Make A Comment
top