வெப் தமிழன் (இணையம்)

நடைமுறை வாழ்க்கையோடு - தொடர்புடைய கம்ப்யூட்டர் துறை சார் தகவல்களுக்கு, அதிக முக்கியம் கொடுத்து அலசுகிறது இத்தளம். வெப் தமிழன் இவன் உங்கள் தமிழன்.

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..
  • இந்தியா பூஜ்யமல்ல.
  • இன்றைய வைரஸ் - மை_டூம் .
  • பில் கேட்ஸ்.
  • உங்கள் கணியைப் பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி?
  • தமிழ் கையெழுத்துணரி.

வெப் தமிழன் : பார்வையிட

0 comments

Make A Comment
top