தமிழ் லினக்ஸ் (இணையம்)

தமிழில் - லினக்ஸ் குறித்த முதன்மைத் தகவல்கள், லினக்ஸ் மற்றும் திறமூல நிரலிகளை நிறுவ, மாற்றியமைக்கத் தேவையான விபரங்கள் போன்றவை களை எவரும் தொகுக்க, பரிமாறிக் கொள்ள ஒரு கூட்டு முயற்சியாக உருவாக்கப்படுகிறது இத்தளம். தமிழ் லினக்ஸ் - தமிழுக்கு ஒரு பீனிக்ஸ்.

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

  • தமிழ் லினக்ஸ் தளத்திற்கு நல்வரவு
  • விக்கி தற்பொழுது செயல்முறையில் உள்ளது

தமிழ் லினக்ஸ் : பார்வையிட

0 comments

Make A Comment
top