டாமஸ்டிகேட் ஆனியன் (இணையம்)

பல்வேறுபட்ட கோணங்களிலிருந்து கணனித் தகவல்களை அலசி, ஆராய்ந்து, அரைத்து நல்ல குழம்பு வைத்திருக்கிறது இத்தளம். டாமஸ்டிகேட் ஆனியன் - சுவைப்பதற்கு சூப்பர் ஆனியன் .

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

 • பிரிட்டிஷ் அரசின் வைரஸ் அறிவிப்புகள்
 • 100 டாலர் மடிக்கணினி
 • ஆப்பிள் மக்கின்டோஷில் தமிழ்
 • என் புது மடிக்கணினியில் லினக்ஸ்
 • சொந்த இணையதளம் உருவாக்குவது எப்படி?
 • மின்மசி திரை - சோதனை வடிவம் வெளியீடு
 • கூகிள் வலைப்பதிவுத் தேடல்
 • வலக்கை மண்ணும் இடக்கைப் புழுதியும் – மைக்ரோஸாப்ட் : கூகிள்
 • தமிழ் லின்கஸ் குறித்த பழைய பிபிஸி செவ்வி
 • அகத்தேடல் - கூகிள் மேம்பாடு
 • மைக்ரோஸாப்ட் சேவைப்பொதி – 2
 • இணையத்தில் மைக்ரோஸாப்ட்
 • சுஜாதாவும் தமிழ் லினக்ஸ்..

டாமஸ்டிகேட் ஆனியன் : பார்வையிட

2 comments

Make A Comment
top