இஸ்லாம் கல்வி (இணையம்)

காலத்தின் அவசியமுணர்ந்து, கம்ப்யூட்டர் கல்வியையும் - சொல்லித் தருகின்றது இத் தளம். இஸ்லாம் கல்வி அனைவருக்கும் இனிய கல்வி.

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

 • சில எழுத்துரு மாற்றிகள்
 • படங்களை வலைப்பதிவில் ஏற்றும் முறை (External Link)
 • புதிய பாமினி/சாருகேசி to யுனிகோட் எழுத்துரு மாற்றி
 • தமிழ் தட்டச்சு செய்ய (பாமினி/சாருகேசி தட்டச்சு முறையில் யுனிகோட்)
 • தமிழ் தட்டச்சு செய்ய (திஸ்கி தட்டச்சு முறையில் யுனிகோட்)
 • ஜிமெயில் (Gmail)
 • யுனிகோட் எழுத்துரு உதவி
 • எகலப்பை (ver. 2.0) மென்பொருள் மூலம் யுனிகோட், டிஸ்கி எழுத்துருக்கள்
 • எழுத்துரு மாற்றிகள் (Font converter)
 • இயங்கு எழுத்துருவுடன் கூடிய யுனிகோட் இணையதளம் (Tamil Unicode webpage with Dynamic font)
 • தமிழில் வலைப்பதித்தல் (Tamil blogging)
 • வலைப்பதிவில் எழுத்துரு மேம்பாடு (Font arrangement in Weblog)
 • நியூக்ளியஸ் வலைப்பதிவு (NucleusCMS Weblog at our own website)

இஸ்லாம் கல்வி : பார்வையிட

1 comments

Make A Comment
top