பாஷா இந்தியா (மன்றம்)

சாதிக்க வேண்டுமென்ற துடிப்புள்ளவர்களின், கணினி கட்டுரைகளுக்கான சங்கமமாகத் திகழ்கிறது இம் மன்றம். பாஷா இந்தியா - பேஷ் இந்தியா.

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..
  • கேம்ஸ் மற்றும் அறிவுத்திறன் விளையாட்டு மென்பொருட்கள் தமிழில்..
  • நளினம் மென் பொருள் தமிழ் விக்கிப் பீடியாவில்
  • Gmail Tamil - ஜிமெயில் தமிழில்
  • இணையங்களை தமிழில் அமைக்க ஆலோசனைகள்
  • கலைச் சொல்லாக்கம்
  • தமிழ் தகவல் தொழிற்நுட்பம்
  • தமிழ் படைப்புகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குவோம்!
  • தமிழில் எம்எஸ் ஆபீஸ் பயன்கள்

பாஷா இந்தியா : பார்வையிட

0 comments

Make A Comment
top