தமிழா கூட்டுப் பதிவு (வலைப் பூ)

தமிழா குழுவின் திட்டங்கள் பற்றியும், கணினி மற்றும் திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் நடக்கும் புதிய செய்திகளைப் பற்றியும் பகிர்ந்துகொள்ள தமிழா இணையத் தளத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வலைப்பூ. தமிழா கூட்டுப் பதிவு - இது உங்க வீட்டு செல்வம்.

இத் தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளில் சில..

  • தமிழில் msn.com
  • தமிழ் பயார்பாக்ஸ் 1.5.0.2 உலாவி
  • தமிழ் கீ - பயர்பாக்ஸ் நீட்சி புதுப்பிக்கப்பட்டது.
  • கணினியில் தமிழ்: எங்கு இருக்கிறோம்?
  • விக்சனரி – சொற்களஞ்சியம்
  • தமிழா கூட்டுப் பதிவு தொடக்கம்...

தமிழா கூட்டுப் பதிவு : பார்வையிட

0 comments

Make A Comment
top